อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ฉันไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด.....แต่ฉันเป็นคนที่ต่อสู้ที่สุด

ฉันไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด.....แต่ฉันเป็นคนที่ต่อสู้ที่สุด

ความล้มเหลว ความผิดหวัง ไม่ได้สร้างแต่ความทุกข์ให้เราด้านเดียว แต่เปรียบเสมือนเหรียญที่มีทั้ง 2 ด้าน ความล้มเหลวจะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียวันนี้เรามาดูกันว่า ความล้มเหลวนั้นให้ข้อค