อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

"คนแพ้"

"คนแพ้"

เราทุกคนก็เหมือนกับ " ทะเล" ทะเลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ผันแปรไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ วันนี้ทะเลอาจจะสวย พรุ่งนี้ทะเลอาจมีพายุพายุที่ทำลายทุกสิ่งอย่างไปในความเสียหายที่เกิดขึ้น จะมีข้อดีที่ซ่อนอยู่เสมอนั้นคือ