ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ปลูกผักหวาน ด้วยเมล็ดกับคุณพ่อ

ปลูกผักหวาน ด้วยเมล็ดกับคุณพ่อ

ปลูกผักหวาน ด้วยเมล็ดกับคุณพ่อ ปัจจุบันผู้คนนิยมเพาะปลูกผักหวานกันเพื่อสร้างรายได้ ขายยอดได้ทั้งปี และขายต้นกิ่งตอน หรือปลูกไว้สำหรับทานเองในครัวเรือน เพราะผักหวานเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งผักหวานสามา
218