เสริมดวง

หมวดหมู่

ใน

จาก

บูชาพระพิฆเนศ ครบเครื่องเรื่องของถวายเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ

บูชาพระพิฆเนศ ครบเครื่องเรื่องของถวายเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ

จากบทความก่อนหน้าเรื่อง “การขอพรและบูชาพระพิฆเนศ” ผู้เขียนจะเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องถวาย เคล็ดลับการบูชารวมถึงบริวารของพระพิฆเนศ ดังนี้ การสักการบูชาตามปกติประจำวัน (บูชาองค์พระพิฆเนศที่บ้าน)  ควรถวา
295