กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

"กีฬาตำบล" สร้างความสามัคคี

"กีฬาตำบล" สร้างความสามัคคี

ในยุคหาเช้ากินค่ำ ยุคมนุษย์เงินเดือน อย่างในเช่นปัจจุบันนี้ มีส่วนทำให้ลดความสนิทสนม ความสามัคคีของคนในหมู่บ้านลงไปไม่น้อย เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีภาระหน้าที่ในการหารายได้ หาเลี้ยงครอบครัว จึงไม่มีเวลา