ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

"เสื่อจันทบูร" งานหัตถกรรมเลืองชื่อแห่งจันทบุรี

"เสื่อจันทบูร" งานหัตถกรรมเลืองชื่อแห่งจันทบุรี

หากพูดถึงเรื่องของดีเมืองจันทบุรี ไม่ได้มีแค่เรื่องผลไม้หรือพลอย(อัญมณีขึ้นชื่อ) แต่หนึ่งในนั้น จะไม่มีไม่ได้เลยคือ "เสื่อจันทบูร" ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยไปเรียนรู้เรื่องการทอเสื่อจันทบู
481