เสริมดวง

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว: ไหว้เช็งเม้ง (Qingming Festival)  ณ สุสานเจ็งเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี

รีวิว: ไหว้เช็งเม้ง (Qingming Festival) ณ สุสานเจ็งเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี

เดือนเมษายนของทุกปีแม้อากาศจะร้อนระอุ แต่สิ่งที่ยังคงปฏิบัติเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนั้นยังมีไม่เสื่อมคลายในความเป็นลูกหลานเลือดมังกร จากที่เกริ่นมาหลายๆคนคงรู้คำเฉลยกันแล้ว😊 ใช่ค่ะ.
355