อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

จองเรือลอยอังคาร ทหารเรือ สัตหีบ

จองเรือลอยอังคาร ทหารเรือ สัตหีบ

ลอยอังคาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ใช่เรื่อง มงคลเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ใช่เรื่องอัปมงคลเช่นกัน ในทัศนะของผู้เขียน เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นวัฏจักรของธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งเกิดมาล้วนหนีไม่พ้น มีพบ ก็ย่อมมีจาก แต
2.9k