กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

#เพราะระยองมีเขายายดา คู่มือฉบับนักวิ่งสมัครเล่น

#เพราะระยองมีเขายายดา คู่มือฉบับนักวิ่งสมัครเล่น

นักวิ่งชาวระยองคงไม่มีใครไม่รู้จัก "เขายายดา" ภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ของหลายๆหน่วยงาน เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 11 และสถานีวิทยุทหารเรือ
1.2k