ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

จูนความคิด  ให้ชีวิตผ่อนคลาย

จูนความคิด ให้ชีวิตผ่อนคลาย

ภาพปก Daniel Reche / pexels.com                ที่เราเดือดร้อนจากวิกฤตต่าง ๆ  แล้วอยู่ไม่ได้เพราะคนเรามีภาระหนี้สินที่ต้องแบกไว้และเราต้องคิดหนักเพราะเงินใช่ไหม แล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขยัง
140