ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ก้อนเมฆ

ก้อนเมฆ

เมฆ เกิดจากการรวมตัวหรือเกาะ. กลุ่มของไอน้ำในที่สุดก็จะเกิด.การ.ควบแน่นและตกลงมาเป็นฝน ละอองน้ำและเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัว. กันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้น. บรรยากาศที่เราสามารถมองเห็นได้ ไอน้ำที่ควบแน่
231