ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

มะละกอ ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตดี

มะละกอ ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตดี

มะละกอ พืชล้มลุก ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตดี  หากจะคิดหาผลไม้ที่เป็นที่ต้องการของชาวบ้านในเขตภาคอีสาน ชื่อผลไม้ที่คุณจะได้ยืนคำตอบจากปากชาวบ่านเยอะที่สุดก็น่าจะมีเจ้าผลไม้ชื่อ บักหุ่ง หรือภาษากลางคือ