ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตามไปดูการปลูกมันสําปะหลัง

ตามไปดูการปลูกมันสําปะหลัง

ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี หากวันไหนมีฝนตกลงมาจนพื้นดินมีความชุ่มชื้น ที่บ้านของผู้เขียนก็จะเริ่มเตรียมทำการปลูกมันสําปะหลังลงบนพื้นที่ไร่กว่า 40 ไร่ เพราะด้วยสถาพอากาศ และความชื้นหลังฝ