ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

▶️คลิป : ส่วนประกอบของดอกอัญชัญ

▶️คลิป : ส่วนประกอบของดอกอัญชัญ

เป็นวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับดอกอัญชัญ ลักษณะทั่วไปของดอกอัญชัญ ลักษณะใบ ลักษณะดอก และส่วนประกอบอื่น เช่นกลีบเลี้ยง ฐานรองดอก อับเรณู ก้านชูอับเรณู เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ภาพและเสียงโดย BSขอบอก