ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีทำให้ ไฟล์ word เปิดเครื่องอื่น งานไม่พัง ตัวหนังสือไม่เพี้ยน

วิธีทำให้ ไฟล์ word เปิดเครื่องอื่น งานไม่พัง ตัวหนังสือไม่เพี้ยน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ นักอ่านที่น่ารักทุกท่านเพื่อน ๆ เคยเจอปัญหาแบบนี้บางไหมค่ะ ส่งงานไปให้หัวหน้าตรวจ แต่พอส่งไป ถึงหัวหน้าตรวจงานกลับพัง ตัวหนังสือเพี้ยนต้องมาจัดตัวหนังสือใหม่ หรือ เมื่อส่งงานไปให้เพ