กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

ห้วยยางเทรล #1 วิ่งเทรลที่สวนรุกชาติน้ำผุดทัพลาว @ชัยภูมิ

ห้วยยางเทรล #1 วิ่งเทรลที่สวนรุกชาติน้ำผุดทัพลาว @ชัยภูมิ

เราได้มีโอกาสวิ่งในงาน "ห้วยยางเทรล ครั้งที่ 1 " เมื่อวันที่ 13 มกราคม 62 ซึ่งเป็นการจัดงานนี้ครั้งแรกและไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครวิ่งใด ๆทั้งสิ้น  ห้วยยางเทรล เป็นงานวิ่งเทรลที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริ
110