ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เล่าขานตำนานภูไทวิถีชาวบ้านกุดหว้า “ถนนคนเดิน”

เล่าขานตำนานภูไทวิถีชาวบ้านกุดหว้า “ถนนคนเดิน”

มีคนเคยบอกว่าถ้าหากเราได้มีโอกาสเดินทาง ไปในสถานที่แห่งใหม่ ที่เราไม่เคยได้ไป  สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจในวิถีชีวิตของคนกลุ่มนั้น  เราต้องไปเดินตลาดไปพบปะกับแม่ค้า สิ่งแรกที่เราจะได้เรียนรู้คือภาษา ต่อจ