ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

รีวิวไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ เรามาเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธ์ุบ่อยค่ะ แต่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีโอกาสมาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองที่นี่  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกา
297