ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

แชร์ประสบการณ์เรียนปริญญาโท อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์ประสบการณ์เรียนปริญญาโท อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหลักสู