แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผ้าขาวม้ามีดียังไง???

ผ้าขาวม้ามีดียังไง???

พูดถึงผ้าขาวม้า เอกลักษณ์ของผ้าไทย คนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเชยถ้าจะนำมาตัดชุด แต่ถ้าเรารู้จักนำมาใส่ดีไซน์เพิ่มลูกเล่นและการวางลายผ้า ให้น่าสนใจ จากผ้าขาวม้าเฉยๆ กลายเป็นผ้าขาวม้านำเทรนก็ได้ใครจะไปรู้ ขอ
406