ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

ธุรกิจที่มาพร้อม COVID-19

ธุรกิจที่มาพร้อม COVID-19

SIRI
| 2 min read
ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสทางเศรษฐกิจเสมอค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะค้นพบมันหรือไม่และในช่วงที่มีการระบาดของโรคอย่างในช่วงนี้กับโควิด-19 นั้นก็มีหลายอาชีพที่สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้ ได้อย่างดีทีเดียวค่ะ
1.3k