สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

อยู่อย่างไรให้ชนะโรคกรดไหลย้อน

อยู่อย่างไรให้ชนะโรคกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อนเป็นโรคที่เป็นแบบไม่รู้ตัวเพราะเป็นการสะสมที่เริ่มต้นจากพฤติกรรมของตัวเราเอง ผู้เขียนเองเคยมีประสบการณ์เรื่อง "การเป็นโรคกรดไหลย้อน"มาก่อนถึงขั้นระยะสุดท้ายคือ หายใจไม่ออก จนคิดว่าตัวเองเป็น