ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยววัดศรีบัวบาน ค่ายบกหวาน หนองคาย ต้นจำปาตำนาน 191 กว่าปี #ท่องเที่ยว

พาเที่ยววัดศรีบัวบาน ค่ายบกหวาน หนองคาย ต้นจำปาตำนาน 191 กว่าปี #ท่องเที่ยว

สถานที่ที่เที่ยวของเราเองก็คือ "วัด" วัดเป็นสถานที่ๆที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ นอกจากที่วัดจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของใครหลายๆคนแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนในวัดหยุดหรือ
16.6k