ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวค่าย “พี่พบน้อง” โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

รีวิวค่าย “พี่พบน้อง” โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

รีวิวค่าย “พี่พบน้อง” “ค่ายพี่พบน้อง” เป็นค่ายที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของชาวศิษย์เก่าโรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งดำเนินการมากว่า 15 ปี โดยมีนิสิตนักศึกษา
191