อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เรื่องเล่าผี สืบต่อผีฟ้า

เรื่องเล่าผี สืบต่อผีฟ้า

ภาพที่ 1 โดย : Free-Photos จาก pixabay ภาพที่ 2 โดย : Activedia จาก pixabay "ผีฟ้าหรือร่างทรง"  เรื่องเล่านี้ได้เกิดกับตัวผู้เขียน เพราะผู้เขียนเป็นนักศึกษาบ้านนอกและได้อาศัยอยู่กับยาย ที่จังหวัดศรี
343