ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

โทษของบุหรี่

โทษของบุหรี่

โทษจากบุหรี่  การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรบุหรี่เป็นปัจใจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส
177