ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดท่าซุงสาขา 9 วังน้ำเขียว วิหารแก้วสวยดั่งโลกนิมิต งดงามดั่งสรวงสวรรค์

วัดท่าซุงสาขา 9 วังน้ำเขียว วิหารแก้วสวยดั่งโลกนิมิต งดงามดั่งสรวงสวรรค์

ใครมาเที่ยววังน้ำเขียว อย่าลืมแวะมากราบไหว้ขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลและชมความสวยงามของวิหารแก้วที่สวยงามดั่งโลกนิมิต งดงามวิจิตรศิลป์ ดุจดั่งอยู่บนสรวงสวรรค์กันที่ "วัดท่าซุงสาขา 9 วังน้ำเขียว นครราชส