ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เช็คอินถิ่นไทรงาม อุทยานไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เช็คอินถิ่นไทรงาม อุทยานไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

Naris
| 2 min read
ฝนตกแบบนี้ต้องมาผ่อนคลายสายตากันที่อุทยานไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ต้นไทรยักษ์มีรากพันกันจำนวนมากเต็มรอบบริเวณพื้นที่ กลายเป็นสถานที่อันซีนอีกแห่งหนึ่งของเมืองโครราช อย่าได้พลาดหากมีโอกาสมาพิมาย อุท