อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยว • กับ • ครู ตอน Na Tan Camping

เที่ยว • กับ • ครู ตอน Na Tan Camping

ครั้งที่แล้วครูได้พาทุกท่านไปแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวไปแล้ว หลังจากที่เราอิ่มบุญ เราก็ต้องอิ่มท้องกันต่อค่ะ เมื่อเราขับรถอีกสักประมาณ 2 กิโลเมตรจา