แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

ยุค "กางเกงช้าง" ฟีเวอร์

ยุค "กางเกงช้าง" ฟีเวอร์

กางเกงช้างที่เรารู้จักและคุ้นหูค้นตากันเป็นอย่างดีนั้น เป็นที่นิยมใส่กันเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แต่ที่ฮิตมากที่สุดก็เห็นจะเป็นชาติต่างชาติที่นิยมใส่กันเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย เปรียบเสมือนว่า
135