ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

จีบด้วยหลักจิตวิทยา

จีบด้วยหลักจิตวิทยา

Toys
| 1 min read
จีบสาวแบบจิตวิทยา   การสบตา การสบตานานกว่าปกติเป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้ล้วงเอาข้อมูลของอีกฝ่ายผ่านสายตาว่าเขาคิดอะไรอยู่ ซึ่งเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย 4-5 วินาที นักจิตวิทยากล่าวว่าการมองเข้าไปในตาของอ
645