ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมพุทธ-ฮินดูที่สวยงามในจังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมพุทธ-ฮินดูที่สวยงามในจังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมพุทธ-ฮินดูที่สวยงามในจังหวัดเชียงราย   ภาพถ่ายประกอบโดยผู้เขียนค่ะ สถานที่ไหนสวย สถานที่ไหนแปลกตา ผู้คนต่างก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศนั้น ยิ่งเป็นวัดดัง สมคำล่ำลือตามคำบอกเล่ากันต่