ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

แจกแผนเที่ยวเชียงราย ดอยผาฮี้ จิบกาแฟดริป ชมวิวยอดเขา สัมผัสอากาศเย็น

แจกแผนเที่ยวเชียงราย ดอยผาฮี้ จิบกาแฟดริป ชมวิวยอดเขา สัมผัสอากาศเย็น

ที่เที่ยวเชียงราย ทริปนี้อยากสัมผัสอากาศเย็นๆ โซนที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือเป็นสิ่งแรกที่นึกถึง ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ดูรีวิวต่างๆ ได้ข้อสรุปที่จังหวัดเชียงราย ที่เที่ยวหลักคือ ดอยผาฮี้ 3 วัน 2 คืน(ออก