ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

น้ำตกแม่ปาน (ลึกลับในหุบเขา) บ้านปางอ่าย อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่ปาน (ลึกลับในหุบเขา) บ้านปางอ่าย อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ในวันนี้ตัวกระผมเอง ขออนุญาตแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก สถานที่แห่งนั้นเป็นน้ำตกเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในหุบเขาที่ซ่อนในป่าแห่งหนึ่ง หลาย ๆ คน ที่อยู่ในพื้น
690