ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ลำปาง ปี 2565 (Mae Moh Festival 18th)

รีวิว เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ลำปาง ปี 2565 (Mae Moh Festival 18th)

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ได้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานนี้ข