อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความรู้สึกที่พูดไม่ได้และบทเรียนจากการจากลา

ความรู้สึกที่พูดไม่ได้และบทเรียนจากการจากลา

การจากลาเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต้องเจอในชีวิต เช่น การแยกย้ายเพื่อการไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การจากลากันเพื่อการไปทำงาน หรืออาจจะเป็นการจากลาเพราะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือไม่เข้าใจกัน และการจากลา