กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิ่งมาราธอน วิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง

วิ่งมาราธอน วิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง

โรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 160 กิโลเมตร จัดว่าเป็นโรงพยาบาลคุณภาพอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่สามารถรองรับผู้ป่วย 3 อำเภอสายใต้ของจัง