บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ช่อมะลิลา : ช่อน้ำตาของรักต่างวัย ต่างสมัย ต่างภพ

ช่อมะลิลา : ช่อน้ำตาของรักต่างวัย ต่างสมัย ต่างภพ

หากใครเคยประทับใจเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างช่วงวัยระหว่าง นพพร และ หม่อมราชวงศ์กีรติ จากนวนิยาย ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา และยังจำประโยคหนึ่งของหม่อมราชวงศ์กีรติที่ว่า “ความรักของเธอเกิดที่นั่น และก็ตาย
3.0k