อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ลืมเวลา คาเฟ่ น่าน นั่งจนลืมเวลา คาเฟ่วิวบนเขา 180 องศา ใกล้เมือง อากาศดีมาก

ลืมเวลา คาเฟ่ น่าน นั่งจนลืมเวลา คาเฟ่วิวบนเขา 180 องศา ใกล้เมือง อากาศดีมาก

Naris
| 2 min read
นั่งจนลืมเวลา คาเฟ่วิวบนเขา 180 องศา ใกล้เมือง อากาศดีมาก  ลืมเวลา คาเฟ่น่าน (Luemwela Cafe Nan) "นั่งไปนั่งมา...ลืมเวลาเฉยเลย" คาเฟ่ในสวนบนเขาใกล้เมือง พร้อมชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ภายใต้คอนเซ็ปต