สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

โปรตีนเกิดได้ ถ้ากินผลไม้ 5 ชนิดนี้

โปรตีนเกิดได้ ถ้ากินผลไม้ 5 ชนิดนี้

เวลาที่พูดถึง “โปรตีน” เรามักจะนึกถึงเนื้อสัตว์ หรืออาหารประเภทอื่น เช่น ถั่ว หรือธัญพืชต่าง ๆ แต่อาจไม่ค่อยมีใครนึกถึง “ผลไม้” ทั้งที่ความจริงแล้ว ผลไม้หลายชนิดก็มีโปรตีนสูงอย่างที่ไม่ควรมองข้าม   แถ