อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

แปลกแต่จริง ใช้นามสกุลหงส์ทั้งหมู่บ้าน

แปลกแต่จริง ใช้นามสกุลหงส์ทั้งหมู่บ้าน

วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จัก หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งหมู่บ้านนี้ถ้าสำหรับคนในพื้นที่ก็อาจจะมองว่าไม่แปลกแต่สำหรับคนจากที่อื่นมาได้ฟังก็อาจจะแปลกใจและคงอยากรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหมู่บ้านวังหงส์ ที่ใช้