ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ไหว้พระธาตุช่อแฮ อธิฐานไม้เสี่ยงทายกับพระเจ้าทันใจ...เมืองแพร่

ไหว้พระธาตุช่อแฮ อธิฐานไม้เสี่ยงทายกับพระเจ้าทันใจ...เมืองแพร่

อี๊ด&อ๊อดพาเที่ยว...วันนี้มีโอกาสมาเที่ยว "จังหวัดแพร่" เป็นเมืองรองทางภาคเหนือที่น่าท่องเที่ยว ด้วยเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาอันงดงาม มาคราวนี้ตั้งใจพาคุณอี๊ดมาไหว้ "พระธาตุช
430