ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

"The  secret  garden"  เดินเล่นในสวนลับใจกลางเมืองแพร่

"The secret garden" เดินเล่นในสวนลับใจกลางเมืองแพร่

The  secret  garden  เดินเล่นในสวนลับใจกลางเมืองแพร่ ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วซินะเดือนที่อากาศดีที่สุดในรอบปีแล้วสำหรับขะเจ้า  ลมเย็นเบาๆ ไม่หนาวจนฟันกระทบกันและไม่ร้อนจนตัวเหม็นเปรี้ยวชวนหงุดห