ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว 71 ที่เที่ยวเชียงใหม่ จัดเต็มดินแดนล้านนา งามล้ำค่านครพิงค์

รีวิว 71 ที่เที่ยวเชียงใหม่ จัดเต็มดินแดนล้านนา งามล้ำค่านครพิงค์

"เชียงใหม่" มหานครเมืองใหญ่แห่งภาคเหนือ มีคำขวัญที่ว่า "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์" ที่เชียงใหม่เป็นจุดหมายหลักของผู้คนต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาว
3.9k