แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

“นุ่งซิ่นตีนจก มัดอก ห่มผ้าสะว้าน” แฟชั่นสาวชาวลับแล เมืองอุตรดิตถ์

“นุ่งซิ่นตีนจก มัดอก ห่มผ้าสะว้าน” แฟชั่นสาวชาวลับแล เมืองอุตรดิตถ์

“ชุดสวยนะครับเนี่ย” ผมมักจะใช้เป็นคำทักทายประจำเมื่อเจอคนใส่ชุดประจำถิ่นหรือชุดในแบบกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองเวลาลงไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ต่อจากนั้น ก็จะชวนคุยและขอให้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุดที่ใส่ว
410