ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

เคล็ดลับที่ไม่ลับของชาวสวนทุเรียน

เคล็ดลับที่ไม่ลับของชาวสวนทุเรียน

ชีวิตชาวสวนทุเรียนใคร ๆ ก็ปลูกได้ดูแลได้ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินฉีดโฮโมนฉีดยาฆ่าแมลงดูเช้าค่ำคอยระวังศัตรูของทุเรียนเล็ก เรื่องแค่นี้ผู้เขียนคิดว่าใคร ๆ ก็น่าจะรู้วิธีเช่นกัน