ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เติมบุญเพิ่มบารมีสักการะรอยพระพุทธบาทเขาพริก ชุมพร

เติมบุญเพิ่มบารมีสักการะรอยพระพุทธบาทเขาพริก ชุมพร

รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามีมากกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ทั้งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันต่างก็มีรอยพระพุทธบาท ให้เติมบุญเพิ่มบารมีแก่ผู้สักการะ มีอานิสงส์เชื่อว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดที่ให้อานิสงส์ใน