บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว F.M.104 Variety Radio สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่

รีวิว F.M.104 Variety Radio สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสถานีวิทยุ FM104 Variety ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ โดยได้รับการเชิญชวนจาก ดีเจรุ่งทิพย์ เจ้าของสถานีนี้ ดีเจรุ่งทิพย์ หรือ พี่เ