ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

ช่วงอายุ 20 ปีคือช่วงที่นิยามทั้งชีวิตของคุณ

ช่วงอายุ 20 ปีคือช่วงที่นิยามทั้งชีวิตของคุณ

ตลอดชีวิตคุณจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าช่วงอายุ 20-29 ปีคุณเป็นอย่างไร คุณคิดอย่างไร และคุณใช้ชีวิตอย่างไร เรียกว่า เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็ไม่ผิดนัก การประสบความสำเร็จ ย่อมต้องใช้เวลาและความพ
246