ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยววัดเขากง นราธิวาส ไหว้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล องค์ใหญ่สุดในภาคใต้

เที่ยววัดเขากง นราธิวาส ไหว้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล องค์ใหญ่สุดในภาคใต้

นราธิวาส เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดเขากง วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในวัดมีสิ