ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว ปายนา นารา สถานที่ท่องเที่ยวมาแรงของนราธิวาส 2021

รีวิว ปายนา นารา สถานที่ท่องเที่ยวมาแรงของนราธิวาส 2021

ปายนา นารา ร้านกาแฟ (ตำบล โคกเคียน อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส) จัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังของจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมสวนดอกไม้และยังเป็นสถานที่ที่มีองค์ประ