ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข รู้ไว้ ใช้ถูก ไม่สับสน

คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข รู้ไว้ ใช้ถูก ไม่สับสน

Mayza
| 2 min read
คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข บ่อยครั้งที่เราเผลอลืม เขียน หรือพิมพ์คำยาก ๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ผิด ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อความหมาย วันนี้  Mayza มีตัวอย่าง "คำภาษาไทยที่มักเขียนผิดบ่อย หมวด "ข"โดยรวบรว
288