ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

การเขียนแบบด้วย Wuweido ตอนที่ 3

การเขียนแบบด้วย Wuweido ตอนที่ 3

การเขียนแบบด้วย WUWEIDO ตอนที่ 3  สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ วันนี้ในโปรแกรม Wuweido จะพาทุกท่านมารู้จักกับคำสั่ง Polyline กันนะคะ  คำสั่ง Polyline เป็นคำสั่งในการสร้างเส้นแบบต่อเนื่อง เมื่อสร้างเสร็จเรี