อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ดูของในศาลเจ้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ ศาลเจ้าจวนเจ้าเมืองระนอง หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาด

ดูของในศาลเจ้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ ศาลเจ้าจวนเจ้าเมืองระนอง หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาด

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในฟากทะเลอันดามัน ดูจะเป็นจังหวัดที่สงบกว่าจังหวัดอื่น ๆ ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังระดับโลกอย่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ แต่จังหวัดดังกล่าวมีประวัติศาสตร
234