ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว Mountain Resort เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ที่พักสวย ติดทะเล ราคาไม่แรง

รีวิว Mountain Resort เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ที่พักสวย ติดทะเล ราคาไม่แรง

เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีน้ำทะเลใส จนถูกขนานนามว่ามันดีฟเมืองไทย วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะครั้งแรก จึงจะมารีวิวที่พักสวย ติดทะเล ราคาไม่แรง บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลค่ะทริปนี้พักที่ Mountain
203