อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

 sandals พาฝัน

sandals พาฝัน

sandals พาฝัน ครั้งนี้จะมาบอกเกี่ยวกับรองเท้า 4 คู่ ที่ซื้อมาใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นรองเท้าที่ผมซื้อให้แม่กับน้องซื้อมา 2-3 ปีได้แล้วแต่ล่ะคู่ใส่เพื่อการออกกำลังกายยามเช้าและยามเย็นเพื่อการออกกำ