ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

จุลินทรีย์....จากธรรมชาติ.....เพื่อการเกษตร

จุลินทรีย์....จากธรรมชาติ.....เพื่อการเกษตร

จุลินทรีย์....เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งให้โทษและให้ประโยชน์ ย้อนกลับไปตอนสนใจศึกษาเรื่องการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโชน์ในการเกษตร เลยมาแชร์เคล็ดลับ รวมถึงวิธีการคัดเลือกและเพิ่มปริมาณกล้าเชื้อจุลิน