ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความสุข ณ หาดปากเมง ❤

ความสุข ณ หาดปากเมง ❤

สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ผมอยู่อาศัยมาตั้งแต่เล็กๆจนโต จนจำความได้ สมัยผมเด็กๆจะมีเพื่อนๆใกล้บ้านชวนกันไปเล่นกันข้างบ้านตามภาษาเด็กๆ ขี้ซน เล่นเพื่อความสนุกและมีความสุขที่ได้ใช้เวลากับการเล่นกับเพ