ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

สวนพฤกษาศาสตร์ทุ่งค่าย ฟอกปอดก็ได้ ฟอกใจก็ดี อยู่ใกล้เมืองตรังแค่นี้เอง

สวนพฤกษาศาสตร์ทุ่งค่าย ฟอกปอดก็ได้ ฟอกใจก็ดี อยู่ใกล้เมืองตรังแค่นี้เอง

เราเข้าใจคำว่าฟอกปอดอย่างดี ก็คือการออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ให้เข้าไปแทนที่อากาศเสียภายในให้ความเป็นพิษมันเจือจางลง แล้วปอดของเราก็จะดีขึ้นส่วนคำว่าฟอกใจ ผมก็คงไม่ได้เขียนให้มันคล้องจองเพื่อความดูดีมากน
326