อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตัวร้ายในตัวเรา [จริงหรือ]

ตัวร้ายในตัวเรา [จริงหรือ]

เราต่างเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครสักคนนึง ผมค่อนข้างได้ยินประโยคนี้มาบ่อยนะแล้วก็คิดอยู่เสมอนะครับว่ามันก็อยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าด้วยนะคือเรื่องราวที่เราได้ฟังจากใครคนนึงเนี่ยที่บอกถึงความโหดร้ายขอ